پروژه تدارک تعداد 2 عراده واسطه لند کروزر مودل 2018 و یک عراده واسطه هینو 2020 در دو لات (EXPIRED)