تدارک ماشین فوتوکاپی کمپیوتر لپ تاپ و دیسک تاپ پرنتر سیاه و سفید و رنگه (EXPIRED)