Προμήθεια και εγκατάσταση 500 καθισμάτων_72511 (EXPIRED)