Nekustamo īpašumu zemes kadastrālā uzmērīšana Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām Jēkabpils pilsētā (EXPIRED)