Strategic Partnering Redevelopment Of Säbo Saxnäsgården And Renovation Of Part Of Bef. Säbo Stenudden (EXPIRED)