Invitasjon Til Dialogkonferanse Om Før-Kommersiell Anskaffelse Av Fangstinnretning For Pukkellaks (EXPIRED)