Wheat Flour, Grade Two, Gstu 46.004, 1 Kg (EXPIRED)