Country: Azerbaijan
931 notices found
Show:

Filters

Country
Funding Agencies
When published
Type
Sector
Notices by category
Cartridge Purchase And Filling Service
Buyer : 2 SAYLI KLİNİKİ PSİXATRİYA XƏSTƏXANASI
Create/Change Date : 2024-04-20 14:21:04 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Current Maintenance Works
Buyer : BAKI SLAVYAN UNİVERSİTETİ
Create/Change Date : 2024-04-20 14:21:04 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-03 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Services Necessary For Holding Events Related To Public Holidays And Other Significant Days
Buyer : ŞABRAN RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Create/Change Date : 2024-04-20 14:21:04 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Sewage Transportation
Buyer : "RESPUBLİKA PSİXİATRİYA XƏSTƏXANASI" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
Create/Change Date : 2024-04-20 14:21:04 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-14 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Goods Materials (Plasma Tubes).
Buyer : NAXÇIVAN MR MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN MATERİAL TEXNİKİ TƏCHİZAT VƏ NƏQLİYYAT İDARƏSİ
Create/Change Date : 2024-04-20 14:21:04 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-14 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Goods And Soft Inventory
Buyer : AĞCABƏDİ RAYON KOMMUNAL XİDMƏT VƏ MƏNZİL İSTİSMAR İDARƏSİ
Create/Change Date : 2024-04-20 14:21:04 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-07 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Expenses On Printing Products
Buyer : MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU
Create/Change Date : 2024-04-20 14:21:04 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-14 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Stationery And Household Goods
Buyer : ŞƏKİ PENİTENSİAR MÜƏSSİSƏSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:06 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Renewal Of The Facade Of Azermetal Complex
Buyer : "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT EHTİYATLARI AGENTLİYİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:06 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-14 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Transportation Service
Buyer : AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİNİN LƏNKƏRAN REGİONAL REKLAM İDARƏSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:06 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-03 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of "Dialysis Consumables Used During The Hemodialysis Procedure For The Implementation Of The Action Program On Chronic Kidney Failure".
Buyer : "İNNOVASİYA VƏ TƏCHİZAT MƏRKƏZİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:06 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-03 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Procurement Of Technical Services And Various Spare Parts For The Escalators, Elevators And Automatic Doors Operated In The Administrative Building Of The Heydar Aliyev Center And In The Park Area.
Buyer : HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:06 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-03 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Examination And Reconstruction Of The 110,000 M(3) Technical Water Reservoir, Construction Of A New Pumping Station And Preparation Of Project-Estimate Documents For Connecting The Technical Water Network In The Territory Of "Sumgayit Chemical Industrial Park"
Buyer : "AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİNİN TİKİNTİ-TƏCHİZAT BİRLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:06 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-03 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Payment For Landscaping Services (Purchase Of Goods And Materials For Lighting)
Buyer : AĞSTAFA RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISININ AĞSTAFA ŞƏHƏR İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏSİ ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏLİYİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:06 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-03 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Stationery
Buyer : ABŞERON SUVARMA SİSTEMLƏRİ İDARƏSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:06 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Firewood
Buyer : ASTARA RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISININ ƏSXƏNƏKƏRAN KƏND ƏRAZİ NÜMAYƏNDƏLİYİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:07 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-07 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Stationery And Household Expenses
Buyer : AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ SOYQIRIM MEMORİAL KOMPLEKSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:07 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-07 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Procurement Of Medicines, Dressing Supplies And Materials
Buyer : VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLMUŞ UŞAQLAR ÜÇÜN 2 №-Lİ ÜMUMİ ORTA İNTERNAT MƏKTƏBİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:07 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Lunch And Coffee Breaks At Trainings To Be Held In 2024
Buyer : ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ TİBB BAŞ İDARƏSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:07 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Ict Equipment
Buyer : SƏDƏRƏK RAYON KOMMUNAL MÜƏSSİSƏLƏR KOMBİNATI
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:07 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Expenses On Printing Products
Buyer : MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏHƏMMƏD FÜZULİ ADINA ƏLYAZMALAR İNSTİTUTU
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:07 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Repair And Servicing Of 21 Passenger Cars In Use At The Head Office
Buyer : "AZƏRPAMBIQ AQRAR SƏNAYE KOMPLEKSİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:07 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-13 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Purchase Of Soft Inventories
Buyer : ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ PENİTENSİAR XİDMƏTİNİN 2 SAYLI CƏZAÇƏKMƏ MÜƏSSİSƏSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:07 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-06 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Pick Up And Delivery Of The Safe
Buyer : ŞƏMKİR RAYONU ÜZRƏ MALİYYƏ ŞÖBƏSİ
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:08 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-08 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details
Cartridge Filling And Repair Service
Buyer : "AĞDAŞ RAYON MƏRKƏZİ XƏSTƏXANASI" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS
Create/Change Date : 2024-04-19 14:21:08 Countries : [Azerbaijan]
Deadline : 2024-05-03 00:00:00 Type : Invitation for Bids
Original Language : az
Estimated Value : 0 AZN View Details